Styrelsen

Koloniträdgårdsföreningens Gubbkärrets styrelse, vald på årsmötet i maj 2021:

Iréne Vilmasdotter, ordförande
ordforande@gubbkarret.se
073 – 546 15 95

Laurel Ekström, sekreterare
sekreterare@gubbkarret.se

Håkan Nord,  kassör 
kassor@gubbkarret.se

Cecilia Johansson, lottfördelare
hyrlott@gubbkarret.se

Thorunn Gudmansdottir, ledamot

Johan Lernborg, materialförvaltare
072-571 64 06

Hans-Eric Ahrn, suppleant

Christina Wennström, suppleant

Övrigt

Odlingrågivare:
Iréne Vilmasdotter

Postadress
Koloniträdgårdsföreningen Gubbkärret
c/o Iréne Vilmasdotter
Tältgatan 14
168 41 Bromma

Föreningens plusgiro 430 00 49-6
Swish 123 15 322 58

Bikuporna vid granhäcken ägs av biodlare Josefin Reimark. Om något händer med dem så har hon telefon 0708132318.