Styrelsen

Koloniträdgårdsföreningens Gubbkärrets styrelse, vald på årsmötet i april 2023, samt justerad augusti 2023:

Margareta Lindqvist, ordförande
Lott 52B

Cecilia Raldén, sekreterare
sekreterare@gubbkarret.se
Lott 60

Håkan Nord,  kassör 
kassor@gubbkarret.se
Lott 5

Cecilia Johansson, vice ordförande, samt lottfördelare
hyrlott@gubbkarret.se
Lott 72A

Bibbi Bergström, ledamot
Lott 91

Johan Lernborn, ledamot
072-571 64 06
Lott 108

Aaran Higgins, suppleant
Lott 86A

Åsa Månson D’Souza, suppleant
Lott 77

Övrigt

Odlingrågivare:
Iréne Vilmasdotter

Postadress
Koloniträdgårdsföreningen Gubbkärret
Under uppdatering

Föreningens plusgiro 430 00 49-6
Swish 123 15 322 58

Bikuporna vid granhäcken ägs av biodlare Josefin Reimark. Om något händer med dem så har hon telefon 0708132318.