Styrelsen

Koloniträdgårdsföreningens Gubbkärrets styrelse, vald på årsmötet i juni 2020:

Iréne Vilmasdotter, ordförande
ordforande@gubbkarret.se
073 – 546 15 95

Laurel Ekström, sekreterare
sekreterare@gubbkarret.se

Håkan Nord,  kassör 
kassor@gubbkarret.se

Inga Oblakoff, lottfördelare
070 – 439 53 54, inga_oblakoff@hotmail.com

Fredrik Herner, ledamot
0709 – 600 411

Johan Lernborg, materialförvaltare
072-571 64 06

Thorunn Gudmansdottir, suppleant

Marianne Munktell, suppleant

Övriga

Ann-Sofie Nygren
Webb och biträdande lottadministration, medlemslista
0703 – 29 21 35, annsofie.nygren@gmail.com

Odlingrågivare:
Iréne Vilmasdotter

Postadress
Koloniträdgårdsföreningen Gubbkärret
c/o Iréne Vilmasdotter
Tältgatan 14
168 41 Bromma

Föreningens plusgiro 430 00 49-6