Parkslide

Parkslide är en växt som vi har problem med på vårt koloniområde.

Parkslide är en seglivad växt med mycket stark spridningskraft, som har förmågan att ta över stora områden snabbt och tränga ut andra arter. Till utseendet är den lik bambu. De kraftiga rötterna kan tränga in i byggnader och vattenledningar, vilket orsakar skador som kan få stora ekonomiska konsekvenser.

Parkslide omfattas idag inte av någon lagstiftning, men eftersom den är mycket invasiv rekommenderar Naturvårdsverket att man avstår från att plantera den och försöker förhindra att den sprider sig om man har den på sin mark. 

Parkslide är besvärlig att bekämpa. Vid bekämpning krävs ofta en kombination av flera metoder för att få effekt. Man ska börja med att ta bort alla delar över jord så fort de visar sig. Däremot ska man vara försiktig med att gräva, då är är det riska att parkslidet skjuter många fler skott.

Det är också mycket viktigt att man tar hand om växtdelarna. De får absolut inte lägga i komposten eller i naturen. Lägg i väl förslutna säckar och lämna till återvinningen som brännbart, inte till kompost på återvinningsstationen då sprids den ännu mer.

Har du frågor om parkslide inom vårt område eller tror du att du eller någon annan har växten, ta i första hand kontakt med vår ordförande Iréne Vilmasdotter.

Läs mer om parkslide hos Naturvårdsverket.