Parkslide

Parkslide är en växt som vi har problem med på vårt koloniområde.

Parkslide är en seglivad växt med mycket stark spridningskraft, som har förmågan att ta över stora områden snabbt och tränga ut andra arter. Till utseendet är den lik bambu. De kraftiga rötterna kan tränga in i byggnader och vattenledningar, vilket orsakar skador som kan få stora ekonomiska konsekvenser.

Parkslide omfattas idag inte av någon lagstiftning, men eftersom den är mycket invasiv rekommenderar Naturvårdsverket att man avstår från att plantera den och försöker förhindra att den sprider sig om man har den på sin mark. 

Parkslide är besvärlig att bekämpa. Enda sättet att bekämpa den är med glysofat, men det är ett bekämpningsmedel som endast får användas av yrkesfolk. Det cirkulerar många förslag men inga andra sätt fungerar utan kan förvärra problemet. Man ska inte heller klippa, täcka eller gräva.

Det är också mycket viktigt att man tar hand om växtdelarna. De får absolut inte lägga i komposten eller i naturen. Lägg i väl förslutna säckar och lämna till återvinningen som brännbart, inte till kompost på återvinningsstationen då sprids den ännu mer.

Har du frågor om parkslide inom vårt område eller tror du att du eller någon annan har växten, ta i första hand kontakt med vår olingsrådgivare Iréne Vilmasdotter, lott 6.

Läs mer om parkslide hos FOR

Sidan uppdaterad 2023-06-18