Rådjursstängsel

Rådjur som äter middag i vårt området är ju som alla vet ett stort problem. Många har redan rådjursnät runt sina lotter och ännu fler planerar att sätta upp stängsel.

Detta gäller: rådjursstängslet får vara max 180 cm högt och bestå av svart plastnät. Det bör fästas i stolpar av armeringsjärn eller liknande diskret material. Det är trevligt om man lämnar en liten remsa mot gången utanför nätet med växer. Nätet ska vara spänt, ser snyggare ut och nerhasat nät tar sig rådjuren lättare över.

Reglerna om rådjursstängsel finns i våra uppdaterade ordningsföreskrifter från 2020 och höjden på 180 cm är godkänd av stadsdelsförvaltningen i juni 2020.

Rådjursnät med stolpar av armeringsjärn.