Historik

Koloniträdgårdsföreningen Gubbkärret bildades 1974, men redan tidigare odlades det på området.

På en karta över Bromma från 1829 redovisas området som odlad öppen mark. Stadsplanen från 1938 för Nockebyhov-Gubbkärret-Ängbybadet anger fritidsändamål för hela planområdet där Gubbkärret ingår. Från 2014 pågår det ett arbete med nya planer för området. Detaljplanen för det närmsta området, korsningen Ferievägen/Tyska Bottens väg godkändes 2016 och bygget av flera mindre flerbostadshus samt breddning av vägarna kommer starta hösten 2017.

Under 2:a världskriget och framåt bedrevs odling sporadiskt och i oorganiserad form fram till början av 1960-talet då odlingen småningom får ordnade former. Intill Tyska Bottens väg vid sidan om odlingsområdet anläggs en enkel idrottsanläggning med bl a grusplan, höjd- och längdhopp och gräsytor för lek och bollspel.

Koloniträgårdsföreningen bildas 1974 genom stadens tillskyndan, får arrendeavtal och föreningsstadgar. I slutet på 1970-talet får koloniområdet sin nuvarande infrastruktur. Finansierade av staden anläggs stigar, vattenledningar, stuga och staket. Föreningen planterar en granhäck mot Gubbkärrsvägen 1986 och planterar en rad fågelbär intill den 2001. 2005 anlägger föreningen en örtagård som en slags odlarskola och som träffpunkt inom området. 2013 påbörjas en omfattande reparation av trästaketet som omgärdar koloniområdet.

Lite mer historik om Gubbkärret
Namnet Gubbkärret kommer från det kärr som låg mellan Tyska Bottens väg och Gubbkärrsvägen, dvs där vårt koloniområde ligger. Kärrets namn sägs komma från bubblande metangas som lyst som ”lysgubbar”. Den som först odlade upp kärret var Nils August Pettersson som 1867 flyttade hit då han arrenderade två torp i området av Åkeshovs gård. Kärret torrlades och blev till åker och ängsmark. Han byggde en mindre gård och hade både kor och flera hästar. Bostadshuset låg i slutet av Ferievägen och ekonomibyggnaderna där tältplatsen nu finns. Byggnaderna revs omkring 1950.

Idrottsplatsen bredvid koloniområdet är anlagd av idrottsklubben Svolder. Klubben grundades av bland annat av Gustaf ”Topsy” Lindblom, känd både från Nalen och som trestegssegrare i Stockholms OS 1912. Han köpte 1928 villan Ragnhildsborg som låg en bit längre ner mot vattnet.

Källa: Brommaboken 2002, Bromma hembygdsförening