Invasiva arter

På vårt koloniområde är det några växter och djur som det är viktigt att vi håller extra koll på. Det är växter som finns på EU-listan över främmande invasiva arter och där det gäller speciella regler. Men även andra växter och djur som räknas som invasiva i Sverige av Naturvårdsverket.

Blommade Parkslide.

Invasiva främmande arter är växter, djur, svampar och mikroorganismer som avsiktligt eller oavsiktligt flyttats till en ny miljö och som där sprider sig snabbt och orsakar skador på naturen. Det kan vara växter som tränger ut andra växter eller är giftiga, djur som äter upp eller konkurrerar ut andra djurarter eller djur som sprider sjukdomar. I Sverige finns mer än 2000 främmande arter, cirka 20 procent av dem är invasiva eller potentiellt invasiva.

Sidorna om invasiva arter är sammanställda av Ann-Sofie Nygren i november 2019.