Aktiviteter

Föreningen har flera gemensamma arbetsuppgifter och som medlem förväntas du hjälpa till efter egen förmåga.

Datum och mer detaljer för föreningens aktiviteter får du via nyhetsbrev, e-post, anslagstavlor och på vår Facebooksida.

April
Förenings årsmöte hålls i april. Då är det även en gemensam städdag när vattnet sätts på, vattentunnorna tas ut och stugan, gemensamma gångar samt eventuellt outhyrda lotter ses över. Vi avslutar med att grilla korv tillsammans.

Juni-juli
Vår stora granhäck klipps under slutet av juni, början av juli. Styrelsen går vårsyn kring 15 juni för att se så alla har kommit igång med odlingarna.

Augusti- september
I augusti eller september har föreningen sin årliga höstmarknad.  Efter marknaden är det ofta en höstfest för medlemmarna.

Oktober
Styrelsen går höstsyn. I mitten av oktober samlas vi sedan för höstens gemensamma arbetsdag, då vi höststädar, stänger av vattnet, tar in vattentunnor mm. Efter väl förrättat värv grillar vi korv tillsammans.

Fler aktiviteter kan tillkomma.