Aktiviteter

Föreningen har flera gemensamma arbetsuppgifter och som medlem förväntas du hjälpa till efter egen förmåga.

Det är två städdagar per år som organiseras av styrelsen. Sedan sköts ett antal uppgifter av arbetsgrupper, med roterat ansvar mellan medlemmarna utifrån lottnummer. Det finns även en grupp som tagit på sig att sköta Örtagården och om det finns andra förslag på frivilliga grupper, så ta gärna upp det på föreningsmötet.

Datum och mer detaljer för föreningens aktiviteter får du via mail, anslagstavlor och hittar på vår blogg: wordpress.gubbkarret.se.

April
Föreningsmöte hålls i april. Då är det även en gemensam städdag när vattnet sätts på, vattentunnorna tas ut och stugan, gemensamma gångar samt eventuellt outhyrda lotter ses över. Vi avslutar med att grilla korv tillsammans.

Maj
Potatisgruppen odlar gemensamt för försäljning av potatis på höstmarknaden. Alla som vill får skriva upp sig för en “kvadratmeter” på kvadratmeterodlingen där vi odlar för försäljning på höstmarknaden.

Juni
Granhäcksgruppen organiserar klippning av vår gemensamma granhäck. Styrelsen går vårsyn kring 15 juni för att se så alla har kommit igång.

Augusti
I augusti har föreningen sin årliga höstmarknad organiserad av Höstmarknadsgruppen. Efter marknaden ordnar Festgruppen fest för alla medlemmar.

Oktober
Styrelsen går höstsyn. I mitten av oktober samlas vi sedan för höstens gemensamma arbetsdag, då vi höststädar, stänger av vattnet, tar in vattentunnor mm. Efter väl förrättat värv grillar vi korv tillsammans.

Fler aktiviteter kan tillkomma.