Hyr en lott

Gubbkärret har en intresselista för de som vill hyra en lott. Om du vill sätta upp dig på den är du välkommen att kontakta vår lottfördelare. Avgiften för att stå på listan är 100 kr per år. Väntetiden är i dagsläget cirka ett år. Den hyra du sedan betalar för lotten beror på dess yta, men ligger på mellan 1000 och 1500 kr/år. Första året tillkommer också en inträdesavgift. I årsavgiften ingår tidskriften ”Koloniträdgården”.

Innan du anmäler dig till kön så är det bra att fundera lite över hur mycket tid du har tänkt dig att ägna åt kolonilotten. Du behöver inte alls vara van odlare men det kan vara bra att räkna med att under odlingssäsongen avsätta tid varje vecka. Hur mycket är beroende på lottens storlek och skick  samt dina ambitioner med odlingen. Att resa bort en längre sammanhängande period under sommaren fungerar inte heller så bra.

Som odlare förväntas du även sätta dig in i och följa föreningens regler, bl.a. byggregler, samt delta i gemensamt arbete. Det handlar om arbetsdagar vår och höst och antal uppgifter som skördemarknad, styrelsearbete samt övrigt som krävs för att gemensamma ytor och föreningsstuga ska underhållas.

Eftersom vi är sedan 2021 en miljödiplomerad förening är det viktigt att du läser våra miljöföreskrifter om till exempel förbud mot växtgifter, impregneringsmedel, m. m. Mer information om miljödiplomering finns hos Koloniträdgårdsförbundet.

Lottfördelare är Cecilia Johansson,  hyrlott@gubbkarret.se